male artist
吴崇轩
吴崇轩
中文名:吴崇轩 别 名: 国籍: 中国
民族: 星座:射手座 血型:
身高:181 体重:65 属相:
简介:

主要作品:

2022 《花朝秋月夜》             饰演:陆景年

2021 《奇妙正在书入中》      饰演:徐有光

2021《千金难逃》                 饰演:方仙寻

2020 《贺先生的恋恋不忘》   饰演:宁放

2020 《当爱情遇上科学家》   饰演:郑明皓

2020 《长歌行》                    饰演:绪风

2019 《拜托,请你爱我》       饰演:鹿鸣

2018 《热血神探》                 饰演:方栋