male artist
田栩宁
田栩宁
中文名:田栩宁 别 名: 国籍: 中国
民族: 星座:处女座 血型:
身高:188cm 体重:65 属相:
简介:

主要作品:

网剧:

2023《白日梦与她》           饰演:孔尔诺

2023《甜甜的陷阱》           崔灿(男二)

2022《天官赐福》              饰演:黑水/地师/贺玄

2021《初次爱你》              饰演:孟西白(男二)


短剧:

2022 《天赐小红娘》          饰演:姜长清(男一)

2020 《今天也晴朗》          饰演:谢迟(男一)


综艺节目:

2023 《明星大侦探第八季》芒果TV