Female artist
林子璐
林子璐
中文名:林子璐 别 名: 国籍: 中国
民族: 星座: 血型:
身高:164cm 体重:44kg 属相:
简介:

毕业于上海视觉艺术学院。

主要作品:

2022《我们的翻译官》                        饰演:谭莎莎

2022《我们这十年之心之所向》           饰演:胡蝶

2022《爱的勘探法》                            饰演:穆小满

2021《凭栏一片风云起》                     饰演:凌浅樱

2021《沉睡花园》                               饰演:小佳

2020《恩爱两不疑》                            饰演:宝剑